Det är avkopplande behandlingar och energigivande, det kan lugna nervsystemet och stärka blod och lymfsystemen och därmed förbättra fysiska och mentala funktioner, ger ny livskraft nya tankar och känslor.

  • Healing , massage , vägledning & ört och naturmedel
  • Kristallhealing Reikihealing
  • Samtalsterapi,
  • Medial Rådgivning tarot & änglakort ger vägledning på dina frågor
  • Regression
  • Personlig/Medial utveckling

Reiki är en tusental år gammal healing form som man lätt kan lära sig. Den utövas genom så kallad handpåläggning, men handlar också om ett sätt att leva.

  • Rei= står för universell = vilket innebär att det finns överallt.
  • Ki= är livs energin som flöda genom allt levande, människor, djur och växter.

När livs energin flödar starkt och friskt genom kroppen mår vi bra och är friska men om det uppstår obalans i chakra systemet bildas med tiden även obalanser i den fysiska kroppen vilket förr eller senare leder till sjukdomar i såväl körtel som nervsystemet.

Vi är alltså helt beroende av energin som ger oss livskraft till kroppen som även ger energi till känslorna, tankarna, tankarna och själen.

Vi kan med hjälp av kristaller och stenar bli mer medvetna om sidor hos oss själva som vi behöver arbeta med för att utvecklas.

Ger än starkare behandlingsform och ett fokus till klienten. Kristaller går in i djupet och löser upp obalanser.

Vi ser idag förändringar i läkekonstens område, det finns många människor som prövat olika alternativa terapier. Ett nytt helhets tänkande håller på att växa fram där man tar hänsyn till hela människokroppen, själen och anden.