Ger än starkare behandlingsform och ett fokus till klienten. Kristaller går in i djupet och löser upp obalanser.

Vi ser idag förändringar i läkekonstens område, det finns många människor som prövat olika alternativa terapier. Ett nytt helhets tänkande håller på att växa fram där man tar hänsyn till hela människokroppen, själen och anden.

Det räcker inte för läkare att bara betrakta och undersöka människans fysiska kropp.Människan är så mycket mer än det fysiska, känslor och tankar formar den fysiska kroppen på gott och ont.

Den moderna västerländska medicinen tror att själen och kroppen är två från varandra skilda enheter och att det endast är kroppen som är föremålet för medicinskt behandling och där själen är en sak för psykosterapier.

Naturläkare, homeopati alternativ Reiki och kristall mm ser till hela kroppen, själen anden och omgivningen.

När blockeringar löses upp, med hjälp av kristaller och reiki och energin frigörs kan klienten uppleva färger som kommer från chakrana.

En behandling med kristall och reiki ger en skön avslappning och vitalitet.