Reiki är en tusental år gammal healing form som man lätt kan lära sig. Den utövas genom så kallad handpåläggning, men handlar också om ett sätt att leva.

  • Rei= står för universell = vilket innebär att det finns överallt.
  • Ki= är livs energin som flöda genom allt levande, människor, djur och växter.

När livs energin flödar starkt och friskt genom kroppen mår vi bra och är friska men om det uppstår obalans i chakra systemet bildas med tiden även obalanser i den fysiska kroppen vilket förr eller senare leder till sjukdomar i såväl körtel som nervsystemet.

Vi är alltså helt beroende av energin som ger oss livskraft till kroppen som även ger energi till känslorna, tankarna, tankarna och själen.

Allt levande är beroende av livs energin.

Reiki= livs energi, helar kroppen genom att flöda in till de blockerande delarna och laddar dom med den positiva energin, reiki höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen, detta gör att den negativa energin försvinner och på så sätt renar och helar reiki .

En reiki behandling gör en lugn och avslappnade känsla av ro och välbefinnande.