ImageNaturläkaren och filosofen Maths Blomqvist har under årens lopp hjälpt tusentals människor till fysiskt och själslig hälsa.

Naturvetenskapen tar hänsyn till hela människan och ser sambandet mellan delarna och helheten. Människan är ett sammansatt väsen och inte bara en fysisk kropp. Det betyder att man rent kroppsligt tar skada av att ha ont i själen - och omvänt - att man själsligt tar skada om kroppen inte är frisk. Maths arbetar enligt principen att endast naturen själv har förmågan att läka och återställa. Läkarens uppgift är att tjäna och understödja naturen i denna strävan. Närmar vi oss naturen med ett steg, går naturen oss tio steg till mötes! Därför går Maths går in för att bota hela människan på ett naturligt sätt. Det betyder bland annat att grundorsaken till sjukdomssymtom och lidande måste undanröjas.

Grunderna är avgiftning av kroppen och positivt tänkande. Vi har fyra gånger så många organ för bortförandet av gifter ur kroppen, som för upptagande av näring. Det är därför viktigt att stödja och stimulera dessa utrensningsorgan. Många människor intresserar sig idag för miljöfrågor rörande vår yttre miljö. Endast ett fåtal tänker på sin egen inre miljö. Därför har de flesta av oss en mängd ohälsosamma, och för kroppen skadliga, ämnen. Dessa ämnen hämmar livsfunktionerna och kan orsaka sjukdomar. Naturens egen läkekraft är enorm - om vi bara förstår att sätta oss i samklang med den! Varje människa är unik och varje behandlingen är helt anpassad till individen. Av hundra patienter med likartade symtom ska inte två av dessa ha identisk behandling!

Det finns så mycket i vår värld som inte befrämjar liv och hälsa. Vårt samhälle lider inte bara av en sjukvårdskris, utan även av en stor andlig kris. Med andra ord behövs en radikalt ny helhetssyn på människan. Förutom olämplig föda och miljögifter, lever en stor del av jordens befolkning under förslavande och livshämmande vanföreställningar om vår tillvaro på denna planet. Somliga människor misstolkar begreppet andlighet. Verklig andlighet är inte fanatism, asketism, passivitet eller rädsla för att vara människa. Verklig andlighet är aktivitet och handlande! Det leder till utveckling av medvetandet för ett fullkomligt liv i hälsa och harmoni. Låt kärlekens och enhetens kraft vara de viktigaste ledstjärnorna i denna strävan.