Reiki är en tusental år gammal healing form som man lätt kan lära sig.

Grundkurs i Reiki I

Två dagars grund kurs  lörd o sönd kl: 10.00-17.00 ( mat ingår) samt fika.
Reiki är en utbildning i andlig och personlighets utveckling. Den kärleks fulla vägen.

Reiki II

Två dagars kurs lörd o sönd kl: 10.00 – 17.00 ( mat ingår) samt fika

Andra gradens kurs, ger dig mera flexibilitet och ökar effektiviteten på

eran behandlingar. Efter Reiki II- initieringen kommer du att kunna ge healing på avstånd. Du få lära dig tre symboler som Dr Usui återupptäckte.

Reiki IIIArt

Tre dagars kurs  fred, lörd o sönd 10.00-17.00 (mat ingår) samt fika

Reiki IIIArt initieringen höjer din energinivå ytterligare och du får lära dig de tre Mästarsymboler och dess användning.

Reiki Master/ Lärar utbildningen

5 dagars kurs  ( mat ingår) samt fika

                                                                                               .